رب گوجه فرنگی

robshishehrobshisheh
rob400rob400
rob800rob800
نام محصول
وزن (گرم)
تعداد در بسته/شیرینک
رب شیشه
1000
12
رب قوطی
1000
12
رب قوطی
400
12