فرصت همکاری

فرصت همکاری

سلام، ما در نمکین انتظار داریم که تخصص و استعداد شما در مسیر رسیدن به هدف بهمون کمک کنه. شما باید روحیه کار تیمی و توانایی حل مسئله رو داشته باشید.

اطلاعات فردی
تاریخ تولد
تجربه و دانش تخصصیت چه امتیازی میگیره؟
میزان تسلطت به نرم افزار office چطور؟
به نظرت نمره خلاقیتت چند هست؟
توانمندی خودت در پیگیری و سرعت عمل
Accepted file types: pdf, Max. file size: 10 MB.